Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Men in office

Klachten over een adviesproduct van ABN AMRO Investment Solutions

 

BN AMRO Investment Solutions stelt alles in het werk om u het hoogst mogelijke niveau van dienstverlening te bieden. In het geval van een probleem of verschil van mening over een door ABN AMRO Investment Solutions verstrekte beleggingsdienst, kunt u niettemin volgens de volgende procedure, die uit opeenvolgende fasen bestaat, een klacht indienen:

  • ABN AMRO Investment Solutions verzoekt haar klanten om in de eerste instantie hun klacht aan hun gebruikelijke gesprekspartner voor te leggen.
  • Als tweede stap kunt u kosteloos een klacht of verzoek indienen door een brief te sturen naar de klachtenafdeling van ABN AMRO Investment Solutions:

ABN AMRO Investment Solutions - Complaints Department
3 Avenue Hoche - 75008 Paris
Email: aais.contact@fr.abnamro.com

  • Ten slotte heeft u de mogelijkheid om bij de mediator van de Autorité des Marchés Financiers een klacht in te dienen:

Ms Marielle Cohen-Branche - AMF Ombudsman (AMF )
Autorité des marchés financiers
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ABN AMRO Investment Solutions:

Binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging, tenzij u binnen deze termijn een antwoord heeft ontvangen.

Binnen twee maanden een antwoord (behalve wanneer het juridische geschillen betreft). Indien uw verzoek niet binnen de gestelde termijnen kan worden behandeld (bijvoorbeeld omdat er archieven moeten worden opgevraagd, omdat er documentenonderzoek plaats dient te vinden, om technische redenen, etc.), stuurt ABN AMRO Investment Solutions u een brief waarin de redenen voor de verlenging van de termijn worden toegelicht.

Het formulier voor een verzoek om mediation vindt u op de site van de AMF: www.amf-france.org (onder 'Médiateur'). Het handvest van de AMF is ook op dit adres te raadplegen.

Our response

Once your complaint has been received, ABN AMRO Investment Solutions undertakes to send you:

An acknowledgment of receipt within a maximum 10 working days, unless you receive a response within that period.

A response within a maximum of two months (save for legal and contentious complaints). If your complaint cannot be dealt with within the prescribed period (due to the need to repatriate archives, carry out documentary research or for technical reasons, etc.), ABN AMRO Investment Solutions will send you a letter describing the reasons for this additional delay.

You can also access the mediation request form from the AMF website: http://www.amf-france.org (under the heading Mediator). Please note that AMF’s mediation charter can be accessed at the same address.