Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Laptop on desk

Wettelijke vermeldingen

Op 1 februari 2016 heeft Neuflize OBC Investissements de nieuwe naam van ABN AMRO Investment Solutions aangenomen.

 

Transparantiecode voor SRI fondsen

Onderstaand de transparantiecode voor de volgende fondsen (in het Engels):

Performance Scenarios

 

Uitvoeringsbeleid en Beleid voor de omgang met belangenconflicten

 

Verslag aandeelhoudersrechten (in het Engels)

Klik  hier  ​voor het downloaden van het​ (PDF 2 MB) document.

Klik hier  voor het downloaden van het​ (PDF 250 KB) document.

Stembeleid - 2022

Klik  hier  voor het downloaden van het​ (PDF 165 KB) document (Engels).​

Raadpleeg ABN AMRO Investment Solutions' stemgedrag

Rapportage over de uitoefening van stemrecht - 2018

Klik  hier ​ (PDF 491 KB) voor het downloaden van het rapport (alleen in het Engels beschikbaar).​

Rapport Energietransitie en Green growth act (LTECV)

Klik  hier ​ (PDF 1 MB) voor het downloaden van het document.

Overzicht van de bemiddelingskosten voor het boekjaar 2016

Klik hier voor het downloaden van het rapport.

Beleid op het gebied van het ESG beginsel

Ontdek hier ons beleid op het gebied van "SRI" en "ESG".

 

ABN AMRO Group anti-bribery and corruption policy

Klik  hier ​ (PDF 60 KB) voor het downloaden van het rapport.

 

Marktonderzoek

"Regulation S"

Onze producten zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 1933. Zij mogen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten ten gunste van of voor rekening van een "US Person", aldus de definitie van de Amerikaanse regelgeving "Regulation S".

Klachten over een door ABN AMRO Investment Solutions verleende beleggingsdienst

ABN AMRO Investment Solutions zet zich in om dienstverlening van topkwaliteit te leveren. Indien zich echter toch moeilijkheden of onenigheden voordoen met betrekking tot een door ABN AMRO Investment Solutions verleende beleggingsdienst, worden drie opeenvolgende klachtenniveaus voorgesteld:

 • ABN AMRO Investment Solutions nodigt haar cliënten uit om zich in eerste instantie te wenden tot hun gebruikelijke contactpersoon.
 • In tweede instantie kan een klacht of verzoek worden ingediend bij de klachtenafdeling van de Banque Neuflize OBC op het volgende adres:

 • Banque Neuflize OBC - Claims Department
  3 Avenue Hoche 75008 Paris
  Fax: 01 56 21 80 80
  Email: reclamations.clients@fr.abnamro.com

 • In laatste instantie kan een klacht kosteloos per brief worden verzonden aan de Autorité des Marchés Financiers (AMF)

  Mrs Marielle Cohen-Branche - Mediator of the AMF
  Autorité des marchés financiers
  17, place de la Bourse
  75082 Paris Cedex 02

Onmiddellijk na ontvangst van uw klacht, verbindt de Banque Neuflize OBC zich ertoe u het volgende toe te zenden:

Een bericht van ontvangst binnen uiterlijk 10 werkdagen, tenzij u binnen deze termijn antwoord ontvangt.

Een antwoord binnen uiterlijk twee maanden (met uitzondering van juridische klachten, geschillen). Indien een klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld (het ophalen van gearchiveerde documenten, documentenonderzoek, technische update…), stuurt de Banque Neuflize OBC u een brief met uitleg over de bijkomende termijn.

Als aanvulling hierop treft u het formulier voor de mediationaanvraag aan op de website van de AMF: http://www.amf-france.org (rubriek Médiateur). Op dit internetadres vindt u ook het mediationhandvest van de AMF.

 

Gedragsregels