Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Wettelijke vermeldingen

 

Governance

Raad van Bestuur

Onder leiding van de voorzitter, geven de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk leiding aan ABN AMRO Investment Solutions en zijn ze verantwoordelijk voor de strategie, structuur en resultaten. De voorzitter van de RvB is tevens de primaire gesprekspartner van de Raad van Commissarissen. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn: 

 • François-Xavier Gennetais – Voorzitter – Chief Executive Officer
 • Christophe Boucher - Managing Director – Chief Investment Officer

Executive Committee

Het Executive Committee is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van ABN AMRO Investment Solutions en levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de strategie. 

De leden van het Executive Committee zijn:

 • De leden van de Raad van Bestuur 
 • Olivier Leguay – Chief Administrative Officer
 • Bob Hendriks – Chief Commercial Officer
 • Julien Garnier – Chief Risk Officer
 • Laurianne Melec - Chief Operating Officer

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. Kandidaten die worden voorgedragen voor (her)benoeming dienen te voldoen aan het lidmaatschapsprofiel. 

Samenstelling van de Raad van Commissarissen:

 • Solange Rouschop – Chairwoman / ABN AMRO Bank N.V. – Chief Sustainability Officer
 • Ido Gonen – Vice-Chairman / ABN AMRO Bank N.V. – Head of Credit Risk Decisioning
 • Willem-Jan Lenters - Memver / ABN AMRO Bank N.V. –  Head of Corporate & Institutional Clients 
 • Bart Renner – Independent Member / Red Ribbon Asset Management Plc – Non-Executive Director
 • Silvia Bocchiotti – Independent Member
NL governance

Rechtsvorm

 • Naamloze vennootschap (Société Anonyme) naar Frans recht met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen 
 • Siret-nummer : 410 204 390 00018
 • RCS (handels - en vennootschapsregister): 410 204 390 Paris
 • Beheermaatschappij - Vergunningnummer GP 99-27 
 • TVA Intracommunautaire: FR 81410204390
 • Adresse du siège social: 119-121 boulevard Haussmann, 75008 Paris
 • Le capital social d'ABN AMRO Investment Solutions s’élève à 4 324 048 euros
 • ABN AMRO Investment Solutions est détenue à 99,99% par ABN AMRO Bank N.V.
 

Performance Scenarios

 

Uitvoeringsbeleid en Beleid voor de omgang met belangenconflicten

 

Stembeleid - 2022

Klik  hier  voor het downloaden van het​ (PDF 165 KB) document (Engels).​

Raadpleeg ABN AMRO Investment Solutions' stemgedrag

 

ABN AMRO Group anti-bribery and corruption policy

Klik  hier ​ (PDF 60 KB) voor het downloaden van het rapport.

 

Marktonderzoek

In het geval van een marktonderzoek, is het aanspreekpunt Compliance: AAIS.Compliance@fr.abnamro.com

"Regulation S"

Onze producten zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 1933. Zij mogen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten ten gunste van of voor rekening van een "US Person", aldus de definitie van de Amerikaanse regelgeving "Regulation S".

Klachten over een door ABN AMRO Investment Solutions verleende beleggingsdienst

ABN AMRO Investment Solutions zet zich in om dienstverlening van topkwaliteit te leveren. Indien zich echter toch moeilijkheden of onenigheden voordoen met betrekking tot een door ABN AMRO Investment Solutions verleende beleggingsdienst, worden drie opeenvolgende klachtenniveaus voorgesteld:

 • ABN AMRO Investment Solutions nodigt haar cliënten uit om zich in eerste instantie te wenden tot hun gebruikelijke contactpersoon.
 • In tweede instantie kan een klacht of verzoek worden ingediend bij de klachtenafdeling van de ABN AMRO Investment Solutions op het volgende adres:

ABN AMRO Investment Solutions - Claims Department 
119-121 Boulevard Haussmann - 75008 Paris 
Email: aais.contact@fr.abnamro.com

 • In laatste instantie kan een klacht kosteloos per brief worden verzonden aan de Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Mrs Marielle Cohen-Branche - Mediator of the AMF 
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Onmiddellijk na ontvangst van uw klacht, verbindt de Banque Neuflize OBC zich ertoe u het volgende toe te zenden:

Een bericht van ontvangst binnen uiterlijk 10 werkdagen, tenzij u binnen deze termijn antwoord ontvangt.

Een antwoord binnen uiterlijk twee maanden (met uitzondering van juridische klachten, geschillen). Indien een klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld (het ophalen van gearchiveerde documenten, documentenonderzoek, technische update…), stuurt de Banque Neuflize OBC u een brief met uitleg over de bijkomende termijn.

Als aanvulling hierop treft u het formulier voor de mediationaanvraag aan op de website van de AMF: http://www.amf-france.org (rubriek Médiateur). Op dit internetadres vindt u ook het mediationhandvest van de AMF.

 

Gedragsregels

 

Verslag bemiddelingskosten