Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Onze waarden

De ABN AMRO Groep heeft een duidelijke doelstelling: "Banking for better, for generations to come". Wij nemen onze rol in de samenleving serieus. Wij willen een betrouwbare partner zijn en langetermijnwaarde creëren voor onze stakeholders. Onze missie is de leidraad bij alles wat we doen. Onze kernwaarden Care, Courage en Collaboration zijn de hoekstenen van deze missie. Onze kernwaarden geven uitdrukking aan ons verantwoordelijkheidsgevoel voor alle belanghebbenden, inclusief onze medewerkers, en aan onze ambitie om onze klanten te ondersteunen als een groep die bank- en beleggingsoplossingen biedt.

ABN AMRO

Care

Wij geven om onze klanten en willen het beste voor hen. Als ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment ("PRI") via ABN AMRO BANK N.V. heeft ABN AMRO Investment Solutions een fiduciaire plicht. Wij stellen onze klanten centraal bij alles wat we doen, omdat we door inzicht in hun behoeften hun financiële en niet-financiële langetermijnbelangen kunnen bevorderen. Wij zien dit als onze verantwoordelijkheid. Onze fiduciaire plicht geldt ook voor onze duurzaamheidsdoelstellingen. We geven om onze planeet, toekomstige generaties en de mensen met wie we werken.

ABN AMRO

Courage

Het vergt moed om positieve veranderingen door te voeren, om beloftes na te komen en doelstellingen te realiseren. Wij willen het goede voorbeeld geven en daarom werkt ABN AMRO Investment Solutions continu aan het versterken van de integratie van duurzaamheid in de hele organisatie, bijvoorbeeld in de processen voor besluitvorming, due diligence, portefeuillebeheer en risicobeheer.

ABN AMRO

Collaboration

Alleen door samen te werken kunnen we onze ambities waarmaken. Als we de uitdagingen waar we voor staan het hoofd willen bieden, moeten we samenwerken. Niemand heeft alle antwoorden. We selecteren de externe vermogensbeheerders met wie we samenwerken op basis van hun beleggingsfilosofie en -proces en hun mate van integratie van milieu-, sociale en governance (ESG) factoren. Om deze factoren en de toekomstige capaciteiten van de externe vermogensbeheerder goed te kunnen beoordelen, heeft ABN AMRO Investment Solutions een eigen methodologie ontwikkeld voor de evaluatie van gedelegeerd vermogensbeheer. Afhankelijk van de capaciteiten van onze vermogensbeheerders, zullen wij met hen samenwerken om hun vaardigheden op het gebied van ESG-analyse (verder) te ontwikkelen en/of ESG-criteria beter in hun beleggingsaanpak te integreren.