Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Office chairs

Corporate governance

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarnaast staat zij de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de uitoefening van haar taken richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en maakt daarbij een evenwichtige afweging van de in aanmerking komende belangen van stakeholders. De Raad van Commissarissen heeft een aantal bevoegdheden, waaronder de goedkeuring van bepaalde besluiten van de Raad van Bestuur.

 
Pen on desk

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. Kandidaten die worden voorgedragen voor (her)benoeming dienen te voldoen aan het lidmaatschapsprofiel. 

Samenstelling van de Raad van Commissarissen:

 • Alen Zeljkovic – Chairman
 • Richard de Groot - Vice-Chairman
 • Silvia Bocchiotti - Advisor to the Chancellor at Institut de France
 • Stéphane Corsaletti - Former CEO ABN AMRO Investment Solutions
 • Ido Gonen - Neuflize OBC Bank, Chief Risk Officer
 • Bart Renner - Board Member - Stichting PROF (Single Family Office)
Office ABN AMRO

Raad van Bestuur

Onder leiding van de voorzitter, geven de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk leiding aan ABN AMRO Investment Solutions en zijn ze verantwoordelijk voor de strategie, structuur en resultaten. De voorzitter van de RvB is tevens de primaire gesprekspartner van de Raad van Commissarissen. 

De leden van de Raad van Bestuur zijn: 

 • François-Xavier Gennetais – Voorzitter – Chief Executive Officer
 • Christophe Boucher - Managing Director – Chief Investment Officer
 • Elisa Alonso Sanz – Managing Director – Chief Operating Officer
Office chairs

Executive Committee

Het Executive Committee is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van ABN AMRO Investment Solutions en levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de strategie. 

De leden van het Executive Committee zijn:

 • De leden van de Raad van Bestuur 
 • Olivier Leguay – Chief Administrative Officer
 • Bob Hendriks – Chief Commercial Officer
 • Julien Garnier – Chief Risk Officer