Methodologie

Save sparen

De door ABN AMRO Investment Solutions gekozen MVB-methodologie is gebaseerd op een combinatie van twee verschillende benaderingen: uitsluiting en best-in-class.

Uitsluiting

Een aantal sectoren en/of bedrijven worden niet opgenomen in het beleggingsuniversum. Uitgesloten zijn bedrijven die meer dan 25% van hun omzet behalen in de tabaksindustrie, de wapenindustrie, de kansspelindustrie en de porno-industrie, evenals bedrijven die clusterbommen of antipersoneelsmijnen produceren of verhandelen.

Daarnaast heeft ABN AMRO een lijst opgesteld met bedrijven waarin niet mag worden belegd, de Controversy Weapon List. Hierop staan bedrijven die rechtstreeks of indirect betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, waaronder fragmentatiebommen en antipersoneelsmijnen. Deze lijst met uitsluitingen wordt ten minste een keer per jaar herzien, wordt binnen alle ABN AMRO entiteiten verspreid en gebruikt binnen ABN AMRO Investment Solutions.

Best-in-class *

Na de eerste stap van uitsluiting, wordt een best-in-class-filter toegepast. Dit filter maakt het mogelijk om door rangschikking van aandelen in iedere sector de best scorende bedrijven aan te wijzen. Bij het kwantificeren van de kwaliteit van de bedrijfsaanpak ten aanzien van de drie ESG-factoren, wordt de volgende weging toegepast: 50% voor milieu, 30% voor maatschappij en 20% voor bestuur. Dit leidt uiteindelijk tot een totaalscore, de MVB-rating.

ABN AMRO Investment Solutions heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Sustainalytics** om het analyseproces te verrijken en het beleggingsuniversum te verbreden.

Impact op de Euro geldmarkt (EMME)

EMME (Empreinte sur le Marché Monétaire Euro) is een intern ontwikkeld criterium dat specifiek wordt toegepast op geldmarktfondsen.

Het EMME-criterium is een aanvulling op de drie ESG-criteria en combineert "sectorale uitsluiting" en marktgovernance (evaluatie van de doeltreffendheid van emittenten in de Euro geldmarkt, transparantie van de documentatie en uitsluiting van niet-coöperatieve landen en gebieden***).

Een team van deskundige fondsbeheerders en operationele interne controleteams ziet toe op de naleving van dit criterium.


Bij de best-in-class benadering wordt specifiek gekeken naar een bepaalde sector. "Best-in-universe" is daarentegen een ESG-selectiewijze waarbij de emittenten met de hoogste ratings op de ESG-criteria voorrang krijgen ongeacht hun sector

** Sustainalytics is één van de eerste internationaal opererende agentschappen voor ESG-onderzoek en -analyse. Sustainalytics levert niet-financiële beoordelingen en adviesdiensten aan institutionele beleggers en vermogensbeheerders.

*** Niet-coöperatieve landen en gebieden (NCST’s): per 1 januari 2010 is een land of gebied volgens de Franse wetgeving ‘niet-coöperatief’ indien er wordt voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden: