Product range

Productaanbod

 

Sinds 10 maart 2021 is de door de Europese Unie ingevoerde verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation — SFDR) van kracht.

De SFDR is afgeleid van het actieplan voor duurzame financiering van de Europese Unie, dat in maart 2018 door de Commissie werd gepubliceerd en werd goedgekeurd om particulier kapitaal naar duurzame projecten en activiteiten te leiden. De SFDR bestaat uit 20 artikelen die verschillende vereisten van informatieverschaffing introduceren voor financiële marktdeelnemers (FMPs) en financieel adviseurs (FAs) op entiteit-, dienst- en productniveau. De verordening beoogt op gestandaardiseerde wijze meer transparantie te bieden op het gebied van duurzaamheid binnen de financiële markten, om greenwashing te voorkomen en vergelijkbaarheid te waarborgen. De SFDR wordt door de Europese Commissie beschouwd als een belangrijk regelgevend instrument om, in combinatie met de EU-verordening inzake duurzaamheidstaxonomie en de EU-verordening inzake Parijs-aanpassings- en klimaattransistiebenchmarks, het doel van de Europese Green Deal te bereiken om de EU over te schakelen naar een klimaatneutrale economie.

 

In het licht van deze verordening hebben wij onze fondsen die in de door de SFDR vastgestelde categorieën vallen, herzien. De volledige lijst van deze fondsen vindt u onderaan deze pagina.

In de praktijk kan ons volledige aanbod beleggingsproducten in drie groepen worden ingedeeld:

Duurzame beleggingsproducten (SFDR, artikel 9)

Deze producten moeten een expliciet duurzaam doel hebben. Ze moeten voldoen aan “de duurzaamheidstest”: 1) het product moet bijdragen aan een milieu- en/of sociale doelstelling; en 2) de belegging is niet beduidend schadelijk voor een andere duurzaamheidsdoelstelling; en 3) de onderneming waarin belegd wordt, moet goede praktijken op het gebied van corporate governance aantonen. Voorbeelden van fondsen op grond van artikel 9 kunnen impactfondsen of op EU-taxonomie afgestemde fondsen zijn. Artikel 9-fondsen vereisen degelijke rapportage waaruit blijkt dat het fonds zijn doelstellingen bereikt.

Graph1
 

ESG-producten (SFDR, artikel 8)

Producten die in aanmerking komen op grond van artikel 8 zijn verplicht om rekening te houden met ESG-kenmerken. Net als de bedrijven waarin wordt belegd op grond van artikel 9-producten, moeten ook bedrijven waarin wordt belegd uit hoofde van artikel 8 een goede corporate governance aantonen. Ook hier is een goede rapportage vereist waaruit blijkt dat het fonds zijn doelstelling nastreeft. Zowel artikel 8- als artikel 9-fondsen hanteren een negatieve screening voor activiteiten die ABN AMRO Investment Solutions bestempelt als te risicovol op basis van de reputatie ervan en/of die niet in lijn zijn met onze waarden (naast de algemene uitsluitingen vermeld onder “andere producten” / artikel 6).

Graph1

Andere producten (SFDR artikel 6)

Artikel 6-fondsen zijn niet-duurzame fondsen, maar zullen in de meeste gevallen rekening houden met het duurzaamheidsrisico. Een duurzaamheidsrisico is “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien deze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken” (SFDR, artikel 3). Artikel 6-producten houden rekening met het duurzaamheidsrisico om mogelijke negatieve financiële effecten op hun portefeuilles te beoordelen. Daarnaast houden artikel 6-producten die zijn toegevoegd aan de platforms van ABN AMRO Investment Solutions rekening met de minimale ESG-criteria. Net als alle andere fondsen op het AAIS-platform worden controversiële landen, controversiële wapens, bedrijven die niet voldoen aan de tien beginselen van het Global Compact van de VN, en tabakstelers en -producenten door deze fondsen uitgesloten.

Lijst van als artikel 8 en 9 geclassificeerde fondsen

Ons gedelegeerde ESG- en Sustainable Investments1 fondsenaanbod omvat alle belangrijkste activaklassen. In totaal worden 27 fondsen beheerd overeenkomstig de principes van ons duurzaam beleggingsbeleid, die goed zijn voor een AOB-bedrag van € 8 miljard per eind september 2021.

Voor de specifieke kenmerken van elk fonds wordt verwezen naar het desbetreffende prospectus. Wij lichten de classificatiecriteria toe in ons  Duurzaam beleggingsbeleid .

1 Deze categorieën verwijzen naar de Europese classificatie van beleggingsproducten: ESG-fondsen (artikel 8) en duurzame fondsen (artikel 9). Wij hebben onze fondsen geclassificeerd volgens ons intern duurzaam beleggingsbeleid. Deze fondsen werden voorheen geclassificeerd als “SRI”-fondsen.

Article 8

Equity

AAF Candriam European Sustainable Equities

 • AUM : 97 € mln
 • Registration Countries3 : FR/LU
 • Product info

AAF Global Sustainable Equities

 • AUM : 472.9 € mln
 • Registration Countries3 : BE/DE/FR/LU/NL
 • Product info

AAF Edentree European Sustainable Equities

 • AUM : 318.2 € mln
 • Registration Countries3 : AT/ DE/ ES/CH/BE/FR/GB/IT/LU/NL
 • Product info

AAF Parnassus US Sustainable Equities

 • AUM : 1 473.8 € mln
 • Registration Countries3 : AT/BE/CH/DE/DK/ES/FR/GB/IT/LU/NL/SG
 • Product info

ABN AMRO Pictet Global Environmental Opportunities

 • AUM : 47.4 € mln
 • Registration Countries3 : NL
 • Product info

AAF American Century European Sustainable Equities

 • AUM :Launched the 11/03/2021
 • Registration Countries3 : GR, LU
 • Product info

Diversified

AAF Sustainable Profile 2

 • AUM : 22.9 € mln
 • Registration Countries3 : FR/LU
 • Product info

AAF Sustainable Profile 4

 • AUM : 63.6 € mln
 • Registration Countries3 : FR/LU
 • Product info

AAF Sustainable Profile 5

 • AUM : 16.1 € mln
 • Registration Countries3 : BE/CH/DE/FR/LU/NL
 • Product info

Tego Dynamique ISR

 • AUM : 31.6 € mln
 • Registration Countries3 : FR
 • Product info

Espérance

 • AUM : 8.9 € mln
 • Registration Countries3 : FR
 • Product info

Fixed Income

AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds

 • AUM : 74.6 € mln
 • Registration Countries3 : DE/FR/LU/NL
 • Product info

AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds

 • AUM : 45.4 € mln
 • Registration Countries3 : BE/DE/FR/LU/NL
 • Product info

AAF Candriam Euro Sustainable Short Term Bonds

 • AUM : 97 € mln
 • Registration Countries3 : BE/DE/FR/LU/NL
 • Product info

AAF Insight Euro Sustainable Corporate Bonds

 • AUM : 145.8 € mln
 • Registration Countries3 : BE/DE/FR/LU/NL
 • Product info

AAF Insight Euro Sustainable Corporate Bonds Duration Hedged

 • AUM : 511 € mln
 • Registration Countries3 : BE/DE/FR/LU/NL
 • Product info

Money Market

ABN AMRO Candriam Sustainable Treasury

 • AUM : 208.7 € mln
 • Registration Countries3 : FR
 • Product info

Article 9

AAF Boston Common US Sustainable Equities

 • AUM : 150.2 € mln
 • Registration Countries3 : BE/CH/DE/FR/LU/NL
 • Product info

Equity

AAF Liontrust European Sustainable Equities

 • AUM : 220.7 € mln
 • Registration Countries3 : AT/BE/CH/DE/ES/FR/GB/IT/LU/NL
 • Product info

ABN AMRO Aegon Global Impact Equities

 • AUM : 207.9 € mln
 • Registration Countries3 : NL
 • Product info

AAF Liontrust Global Impact Equities

 • AUM : Lauched the 13/04/2021
 • Registration Countries3 : LU
 • Product info

Fixed Income

AAF Euro Sustainable Aggregate Bonds

 • AUM : 79 € mln
 • Registration Countries3 : BE/DE/FR/LU/NL
 • Product info

ABN AMRO Symbiotics Emerging Impact Debt

 • AUM : 45.2 € mln
 • Registration Countries3 : FR/NL/BE
 • Product info
AUM per 31/01/2021
[3] Raadpleeg het desbetreffende prospectus voor de beschikbare aandelenklassen.