Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Methodology

Methodologie

 
Methodology

Duurzame toekomst

ABN AMRO Investment Solutions bepaalt en implementeert haar eigen investeringsbeleid, dat volledig in lijn is met de inzet van ABN AMRO voor een duurzame toekomst. Daarom stelt ABN AMRO Investment Solutions bij de selectie van een beheerder voor een van onze platforms een minimale reeks duurzaamheidscriteria vast. Deze reeks criteria is volledig van toepassing op alle beleggingsstrategieën. Managers moeten hun ontvankelijkheid aantonen door te laten zien dat zij in hun bedrijfs- en beleggingsbeleid rekening houden met ESG-criteria.

06 iStock-1340881556

Uitsluitingen

ABN AMRO Investment Solutions monitort en hanteert een uitsluitingslijst. Controversiële landen, controversiële wapens, bedrijven die niet voldoen aan een of meer van de tien beginselen van het Global Compact van de VN, en tabakstelers en tabaksproducenten vormen de basis van de uitsluitingslijst. Voor de als ESG- en duurzaam aangemerkte fondsenreeks, zorgt ABN AMRO Investment Solutions ervoor dat de beheerders voldoen aan de bovenvermelde criteria en aan de hoogwaardige duurzame processen, wat inhoudt dat aanvullende negatieve en positieve screenings worden uitgevoerd.

Onder “Productaanbod” en “Beleidskader voor duurzaamheidsrisico’s” verstrekken wij meer gedetailleerde informatie over onze methodologie, waaronder een uitleg van de uitsluitingen die wij toepassen op ons fondsenaanbod. Daarnaast belichten we onze benadering van twee thema’s die een groot risico vormen wat duurzaamheid betreft (klimaat en defensiegerelateerde activiteiten).