Contactdetails voor Institutions & TPDs

Indien u een institutionele belegger of een third-party distributor bent, neem dan contact op met uw lokale contactpersoon of direct met ABN AMRO Investment Solutions (via email).


Contactdetails voor het ABN AMRO Netwerk

Gelieve contact op te nemen met uw lokale bankkantoor, banker of AAIS relatiemanager, of benader ABN AMRO Investment Solutions direct via email.


Klachten over een adviesproduct van ABN AMRO Investment Solutions

BN AMRO Investment Solutions stelt alles in het werk om u het hoogst mogelijke niveau van dienstverlening te bieden. In het geval van een probleem of verschil van mening over een door ABN AMRO Investment Solutions verstrekte beleggingsdienst, kunt u niettemin volgens de volgende procedure, die uit opeenvolgende fasen bestaat, een klacht indienen:

  • ABN AMRO Investment Solutions verzoekt haar klanten om in de eerste instantie hun klacht aan hun gebruikelijke gesprekspartner voor te leggen.

  • Als tweede stap kunt u kosteloos een klacht of verzoek indienen door een brief te sturen naar de klachtenafdeling van ABN AMRO Investment Solutions:

ABN AMRO Investment Solutions - Complaints Department 
3 Avenue Hoche - 75008 Paris, Frankrijk 
Email: aais.contact@fr.abnamro.com

  • Ten slotte heeft u de mogelijkheid om bij de mediator van de Autorité des Marchés Financiers een klacht in te dienen:

Ms Marielle Cohen-Branche - AMF Ombudsman (Médiateur de l’AMF) 
Autorité des marchés financiers 
17 place de la Bourse 
75082 Paris Cedex 02

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ABN AMRO Investment Solutions:

Binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging, tenzij u binnen deze termijn een antwoord heeft ontvangen.

Binnen twee maanden een antwoord (behalve wanneer het juridische geschillen betreft). Indien uw verzoek niet binnen de gestelde termijnen kan worden behandeld (bijvoorbeeld omdat er archieven moeten worden opgevraagd, omdat er documentenonderzoek plaats dient te vinden, om technische redenen, etc.), stuurt ABN AMRO Investment Solutions u een brief waarin de redenen voor de verlenging van de termijn worden toegelicht.

Het formulier voor een verzoek om mediation vindt u op de site van de AMF: www.amf-france.org (onder 'Médiateur'). Het handvest van de AMF is ook op dit adres te raadplegen.