Wettelijke vermeldingen

Informations_reglementaires_970x404

Op 1 februari 2016 heeft Neuflize OBC Investissements de nieuwe naam van ABN AMRO Investment Solutions aangenomen.

Uitvoeringsbeleid en Beleid voor de omgang met belangenconflicten
Stembeleid - 2016

Klik hier​ (PDF 106 KB) voor het downloaden van het document.

Rapport over de uitoefening van stemrechten op de algemene vergaderingen - 2016

Klik hier voor het downloaden van het rapport.

Overzicht van de bemiddelingskosten voor het boekjaar 2016

Klik hier voor het downloaden van het rapport.

Beleid op het gebied van het ESG beginsel

Ontdek hier ons beleid op het gebied van "SRI" en "ESG".

Marktonderzoek 

Contactpunt: AAIS.Compliance@fr.abnamro.com 

"Regulation S"

Onze producten zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 1933. Zij mogen noch direct noch indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten ten gunste van of voor rekening van een "US Person", aldus de definitie van de Amerikaanse regelgeving "Regulation S".

Klachten over een door ABN AMRO Investment Solutions verleende beleggingsdienst

ABN AMRO Investment Solutions zet zich in om dienstverlening van topkwaliteit te leveren. Indien zich echter toch moeilijkheden of onenigheden voordoen met betrekking tot een door ABN AMRO Investment Solutions verleende beleggingsdienst, worden drie opeenvolgende klachtenniveaus voorgesteld:
Banque Neuflize OBC - Claims Department
3 Avenue Hoche 75008 Paris 
Fax: 01 56 21 80 80 
Email: reclamations.clients@fr.abnamro.com
  • In laatste instantie kan een klacht kosteloos per brief worden verzonden aan de Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Mevrouw Marielle Cohen-Branche - Mediator van de AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02

Onmiddellijk na ontvangst van uw klacht, verbindt de Banque Neuflize OBC zich ertoe u het volgende toe te zenden:
Een bericht van ontvangst binnen uiterlijk 10 werkdagen, tenzij u binnen deze termijn antwoord ontvangt.

Een antwoord binnen uiterlijk twee maanden (met uitzondering van juridische klachten, geschillen). Indien een klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld (het ophalen van gearchiveerde documenten, documentenonderzoek, technische update…), stuurt de Banque Neuflize OBC u een brief met uitleg over de bijkomende termijn.

Als aanvulling hierop treft u het formulier voor de mediationaanvraag aan op de website van de AMF: http://www.amf-france.org (rubriek Médiateur). Op dit internetadres vindt u ook het mediationhandvest van de AMF.